شناسایی امراض از روی زبان

در بخش فوق هر مشتری میتواند پس از خرید یک عکس طبق نمونه از کل اندام زبان در نور روز و بدون اسفاده از فلش و یا نور آفتاب انداخته و در قسمت ارسال برای ما آپلود نماید ...

 شما متوجه خواهید شد که کدام اندامتان سرد و یا گرم و یا دچار اختلال میباشد 
3,537تعداد نمایش:
1396/8/21تاریخ:

ارسال عکس زبان

برای ارسال عکس وارد شوید
|