روغن حنظل

لطفا به این کالا امتیاز بدهید

روغن حنظل

توضیحات


. جهت دندان درد ريشه آن را كه در سركه پخته‌شده باشد مزمزه‌كنند.

. براي درمان آب‌آوردن انساج مفيد است.

 جهت بيماري‌هاي كبدي از ميوه اين گياه استفاده مي‌گردد.

 گرد ميوه اين گياه را با گرد پيرتر مخلوط كرده جهت از بين بردن حشرات در كشاورزي استفاده مي‌گردد.

. هندوانه ابوجهل يك آنتي‌بيوتيك قوي است.

. جهت درد سياتيك از روغن اين گياه به محل عصب بمالند.

. جهت درد مفاصل و نقرس با روغن ميوه هندوانه ابوجهل ماساژ دهند.

. طبع آن خيلي گرم و خشك است.

۲. يك مسهل خيلي قوي است براي كساني كه ورم روده دارند و خانم‌هاي حامله مناسب نمي‌باشد.

۳. براي بيماران بلغمي مفيد مي‌باشد زيرا مسهل بسيار قوي بلغم است و اخلاط بلغمي را از اعماق بدن خارج مي‌كند.

۴. سعي شود جهت مسهل از ميوه اين گياه استفاده نگردد مگر در موارد ضروري باشد حتماً زير نظر پزشك استفاده گردد.

۵. جهت دندان درد ريشه آن را كه در سركه پخته‌شده باشد مزمزه‌كنند.

۶. براي درمان آب‌آوردن انساج مفيد است.

۷. جهت بيماري‌هاي كبدي از ميوه اين گياه استفاده مي‌گردد.

۸. گرد ميوه اين گياه را با گرد پيرتر مخلوط كرده جهت از بين بردن حشرات در كشاورزي استفاده مي‌گردد.

۹. هندوانه ابوجهل يك آنتي‌بيوتيك قوي است.

۱۰. جهت درد سياتيك از روغن اين گياه به محل عصب بمالند.

۱۱. جهت درد مفاصل و نقرس با روغن ميوه هندوانه ابوجهل ماساژ دهند.

۱۲. براي درمان جذام از روغن آن بر پوست بمالند و حدود نيم گرم از گرد كاملاً ساييده شده آن همراه نشاسته يا صمغ‌ عربي ميل‌ كنند.

۱۳. جهت واريس از روغن آن بر قسمت‌هاي واريس بمالند.

۱۴. جهت استفاده خوراكي به مقدار خیلی خیلی کم بايد خوب ساييده و پودر گردد و با صمغ عربي يا نشاسته يا كتيرا خورده شود ء در غیر اینصورت خطرناک میباشد.

۱۵. ريشه هندوانه ابوجهل پادزهر سم مار و عقرب است بصورت دمكرده حدود ۴ گرم الي ۸ گرم ميل كنند.

۱۶. جهت بيماري‌هاي سردرد و درد شقيقه و فلج و لقوه و صرع نيز مفيد مي‌باشد.

۱۷. براي درمان صدا در گوش ۱ يا ۲ قطره از روغن اين گياه را در گوش بچكانند.

۱۸. جهت مصرف داخلي به مقدار کم مي‌توان پودر اين گياه را همراه با ادويه استفاده كرد.

۱۹. براي جلوگيري از ريزش مو حدود نيم گرم از پودر كاملاً سائيده اين گياه همراه كمي ادويه با غذا ميل شود.

۲۰. افراد سردمزاج از خوردن حنظل خودداري كنند.

https://t.me/teritadaroo
www.teritadaroo.com

http://www.iran.pezeshk.us
نام
ایمیل
عنوان دیدگاه
متن دیدگاه
کد تصویری

 

محصولات مرتبط