کبابه چینی

وضعیت محصول : بزودی

لطفا به این کالا امتیاز بدهید

کبابه چینی

توضیحات

 مقوی لثه و رافع زخم های پیوره دندان 

مقوی معده و  احشاء و اعضاء داخلی

باز کننده گرفتگی های کبد و احشاء و کلیه 

حل کننده نفخ و امراض کبدی و طحال و مدر بول و پاک کننده زخم های مجاری

کبابه، حب العروس
Piper cubeba
به هندی کباب چینی نامند؛ ثمر درختی است که از ملک چین و نواح آن و روم می‌آورند و دو صنف می‌باشد صغیر و کبیر. کبیر را حب العروس نامند و آن فی الجمله شبیه به حب بلسان است و مایل به تیرگی و سیاهی و مغز
آن سفید و خوشبو و تند طعم و درخت آن شبیه به درخت مورد و نوع صغیر آن فلنجه و افلنجه نیر نامند و از مطلق آن مراد صنف کبار است و بهترین آن تازه خوشبوی تند طعم آنست که از چین آورند و بعد از آن رومی و این بهتر از هندی است زیرا که هندی تلخ می باشد و قوت آن تا ده سال باقی می‌ماند. بعضی گفته اند ثمر آس بری است و اصلی ندارد.
طبیعت آن در دوم گرم و خشک و بعضی در سوم گفته‌اند و بعضی گفته‌اند با قوت حاره قوت بارده نیز دارد

خواص: بسیار لطیف کننده و باز کننده و رافع سردردهای مزمن و جویدن آن خوشبو کننده دهان و مقوی لثه و رافع زخم های پیوره دندان و صاف کننده آواز و رافع خفقان و مقوی معده و  احشاء و اعضاء داخلی است. اسهال را رفع و باز کننده گرفتگی های کبد و احشاء و کلیه و حل کننده نفخ و امراض کبدی و طحال و مدر بول و پاک کننده زخم های مجاری آنها است سنگ های آنها را خرد کرده و خارج می سازد. مصرف دو درهم آن با سکنجبین برای لکه های پوستی سفید نافع و ضماد آن با پیه حیوانات تورم ها را از بین می برد. مالیدن آن با عطر خوشبو کننده بوی بدن و برای مثانه مضر است که مصلح آن مصطکی است و سردرد عارض از آن را با صندل و گلاب می کنند. مقدار خوراک دارویی آن یک مثقال است

منبع : peykshafa.ir

............................................................

توجه توجه توجه

 

اکثر گیاهان دارویی بواسطه اینکه به صورت وحشی و خودرو  رشد کرده و در معرض تنشهای محیطیی قرار دارند و  دارای مواد موثره ایی میباشند که  بتوانند  برای  بقاء  در محیط طبیعی از خود محافظت نمایند که این مواد ء اکثرا سمی و مصرف  نا آگاهانه آن فوق العاده  خطرناک میباشد ء  ولی با  دوز مشخص و یا نحوه مصرف صحیح ء دارو محصوب میشوند ء  لذا  قبل از مصرف هر گونه گیاه دارویی ولو  اینکه به نظر شما بی ضرر باشد  با متخصص طب سنتی مشورت  نمایید تا  با محاسبه مزاج غالب ء محل زندگی ء جنسیت  و  سن و سال شما نوع  و  دوز  دارو را مشخص نماید..

تمام توضیحات محصولات با ذکر منبع میباشد و این فروشگاه  در قبال صحت مطالب وارد شده  و مقدار مصرف و عوارض احتمالی گیاهان  فروخته شده  هیچ گونه مسئولیتی  ندارد..

                                                                                                    باتشکر مدیریت فروشگاه 
نام
ایمیل
عنوان دیدگاه
متن دیدگاه
کد تصویری

 

محصولات مرتبط